Klachtenprocedure – Taxatie

Een goede relatie met u als klant vinden wij belangrijk. Wij willen graag dat u tevreden bent over de dienstverlening van Uniek Taxaties B.V.
Toch kan het gebeuren dat zaken anders lopen dan gewenst. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan hopen wij dat u dat zo snel mogelijk kenbaar wilt maken, zodat wij daar ook snel op kunnen reageren.
Hebt u een klacht over Uniek Taxaties B.V. of over de dienstverlening? Dan raden wij u aan het volgende te doen.

Stap 1: Melding bij uw taxateur

Meld uw klacht in eerste instantie bij uw adviseur. Deze zoekt, als het nodig is in overleg met een collega, naar een passende oplossing.

Stap 2: Klachtenprocedure Uniek Taxaties B.V.

Heeft het overleg met uw adviseur en/of de direct betrokkenen geen bevredigend resultaat opgeleverd? Dan kunt u een formele klacht indienen bij de directie van Uniek Taxaties B.V.

U kunt een brief sturen aan:
Uniek Taxaties B.V.
T.a.v. de directie
Dorpsstraat 126
7468 CR ENTER

U kunt ons ook mailen via [email protected].Uw bericht komt dan rechtstreeks bij de directie terecht.

Geef in uw melding aan:
– Wat uw klacht is;
– Wat het resultaat is van uw contact met uw adviseur (stap 1);
– Wat u zelf voorstelt als oplossing van uw klacht.

Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden. U ontvangt zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie.

Stap 3: Klachtenprocedure VBO

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de makelaar of taxateur, dan kunt u de klacht doorsturen naar de VBO, welke participeert in de commissie Makelaardij Consumentenmarkt. Is er bijvoorbeeld sprake van een betalingsgeschil tussen u en uw VBO-makelaar dan kan dit voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Makelaardij. De geschillencommissie spreekt een bindend advies uit. Meer informatie over de Geschillencommissie Makelaardij is te vinden op www.degeschillencommissie.nl. Via deze website is het mogelijk het geschil online aan te melden en uitspraken te raadplegen. Via deze website is het mogelijk stapsgewijs het geschil online aan te melden en uitspraken te raadplegen.

U kunt ook telefonisch contact zoeken met de Geschillencommissie Makelaardij: 070 – 310 53 10 (elke werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur).

Stap 4: De rechter

Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of vindt u de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter